Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ France Football