Rèn luyện thói quen chuẩn bị cho bóng đá Mỹ của tập thể