Câu lạc bộ bóng đá thành phố Hull – Cú đánh bốn người dành cho những chú hổ